IMG_20190203_155345_edited.jpg

Preus

Funcionament de la sala:

El lloguer de la Sala inclou l'ús de la sala i el seu equipament durant l'horari establert.

El día reservat, una persona de Sala Pik-Nik us farà entrega de les claus a la persona responsable de la reserva a l'hora acordad (esperant un màxim de 15 minuts), explicarà el funcionament de la sala i es signarà el contracte de la reserva. En aquest moment es pagarà la resta del lloguer de la sala.

La persona que lloga la salaà ser la responsable de garantir un bon us de la sala i les seves instal.lacions. Davant qualsevol imprevist s'haurà de trucar a la persona responsable de la Sala Pik-Nik.

Si durant la celebració de la festa decideixes quedar-te més estona, cladrà informar a la persona responsable de Pik-Nik per avisar que vols hora extra (sempre que no hi hagi cap reserva després).

Quinze minuts abans de finalitzar l'hora del lloguer, una persona de Pik-Nik anirà a recollir les claus i comprobar que tot està en perfecte estat. En aquest moment es pagarà l'hora extra en el cas de que hi hagi.

La sala ha de quedar totalment recollida i neta, tal i com es va entregar unes hores abans. S'ha de deixar la nevera buida, llençar la brossa i passar l'escombra.

Sala Family

Dilluns a dijous tarda - 16:00h a 21:00h  ..................   80€ 

Divendres tarda - 16:00h a 21:00h  .......................... 100€ 

Dissabte i Diumenge matí- 10:00h a 15:00h   ........   110€ Dissabte i Diumenge tarda- 16:00h a 21:00h   ........  130€

Dia complert - 10:00h a 21:00h  ...............................  240€

Divendres/ Dissabte nit 22:00h a 2:00  ...................  250€

Sala Friends

Dilluns a dijous tarda - 16:00h a 21:00h  ..................   100€ 

Divendres tarda - 16:00h a 21:00h  ..........................   130€ 

Dissabte i Diumenge matí- 10:00h a 15:00h   ........   140€ Dissabte i Diumenge tarda- 16:00h a 21:00h   ........  175€

Dia complert - 10:00h a 21:00h  ...............................  350€

6_polivalente_sala_fiesta_cumplea%C3%83%C2%B1os1_edited.jpg